Зміст навчального матеріалу:

  • Поняття про вибір положення аркуша паперу залежно від форми обєкта зображення.
  • Розмаїття форм. Взаємозв’язок основної форми та її частин.
  • Особливості зображення складної форми на основі простих форм. Порівняння розмірів форм та їх складових частин.
  • Виражальні можливості ліній (актуалізація знань). Створення виразного образу графічними засобами на основі творчої уяви.
  • Закріплення знань про лінію горизонту. Поняття плановості.
  • Ознайомлення з технікою набризку.
  • Поглиблення знань про колір, його виражальні можливості. Асоціативне сприйняття кольорів (за настроєм)
  • Елементарні поняття про гармонію споріднених кольорів (наприклад, блакитний – синій – фіолетовий, світло-зелений – зелений – темно-зелений тощо).
  • Створення засобами кольору певного за характером виразного образу.
  • Симетрія як засіб гармонізації форми. Ознайомлення з технікою монотипії.