Державні вимоги до навчальних досягнень учнів

Учень/учениця милується, намагається виразити емоційне ставлення (образотворчими та мовленнєвими засобами, мімікою) до:
 • різноманітності неживих об’єктів і живих істот;
 • багатства форм і барв в навколишньому світі та творах мистецтва, їх гармонійного поєднання;
 • визначає:
 • найістотніші ознаки живопису та графіки;
 • користується назвами:
 • елементарних графічних і живописних матеріалів та інструментів;
 • простих геометричних форм;
 • різних видів і типів ліній;
 • основних і похідних кольорів та їх відтінків;
 • має уявлення про:
 • передачу різних за характером поверхонь графічними засобами (лінія, штрих, крапка, пляма);
 • техніку «гратографії»;
 • передачу кольором певного настрою залежно від стану природи (веселий, сумний, тривожний, спокійний тощо);
 • створення друкованого зображення з використанням елементарних прийомів техніки монотипії;
 • уміє:
 • передавати прості за характером силуетні форми і поверхні предметів та об’єктів живої природи кольором, різнохарактерними лініями, штрихами, крапками, плямою;
 • передавати простір («земля – небо», «вода – небо») та його плановість шляхом вибору лінії горизонту та за принципом «ближче – нижче, більше», «далі – вище, менше»;
 • отримувати похідні кольори та їх відтінки;
 • раціонально організовувати та прибирати робоче місце;
 • дотримується:
 • правил безпечного користування художніми матеріалами та інструментами.