Державні вимоги до навчальних досягнень учнів

Учень/учениця виявляє (на рівні вікових можливостей):
 • з повагою та інтересом ставиться до творів образотворчого мистецтва у житті, прагне до спілкування з ним;
 • вживає:
 • у спілкуванні з приводу образотворчого мистецтва спеціальну термінологію (формат, пропорції, симетрія тощо);
 • у художньо-творчій діяльності назви різних колірних відтінків, які використовує для передачі певного стану природи, настрою;
 • має уявлення про:
 • деякі просторові явища (лінію горизонту, ілюзорне зменшення віддалених предметів, часткове загороджування дальних предметів ближніми);
 • врівноважену та неврівноважену, симетричну та асиметричну композиції;
 • уміє:
 • узгоджувати зображення з форматом;
 • малювати великі цільні зображення, уникаючи дрібності, узгоджувати величину зображення з розміром робочої поверхні;
 • повною мірою використовувати всю зображувальну площину, заповнювати малюнок кольором не залишаючи білих прогалин між елементами зображення і тлом (у роботі на білому папері);
 • передавати (на елементарному рівні) динамічний стан об’єктів;
 • змішувати фарби на палітрі, досягаючи необхідних відтінків кольору;
 • дотримується:
 • правил культури поведінки, гігієни та техніки безпеки під час виконання завдань на уроці та у самостійній художньо-творчій роботі.