Зміст навчального матеріалу:

  • Роль композиції (вибір формату, розміру зображення) у створенні художнього твору.
  • Елементарні поняття про будову фігури людини, її складові частини.
  • Поняття врівноваженої та неврівноваженої композиції. Досягнення композиційної рівноваги шляхом розташування на площині великих та малих елементів.
  • Поняття композиційного центру. Виділення головного в композиції.
  • Статична та динамічна композиції Елементарне передавання динамічного стану об’єктів (вітер).
  • Способи передавання глибини простору, за принципом “ближче – нижче”, “ближче – більше”, “далі – вище”, “далі – менше”;
  • Симетрія як найпростіший композиційний засіб організації площини. Досягнення рівноваги в асиметричній композиції.
  • Використання зображувальних можливостей кольору. Поняття про колорит, колірну гаму. Колірні асоціації.
  • Метод загороджування як відтворення глибини простору. Колір в пейзажній композиції.