Державні вимоги до навчальних досягнень учнів

Учень/учениця милується та виражає емоційне ставлення (мімікою, мовленнєвими й образотворчими засобами):
 • до краси природи навколишнього світу та відображеної у творах графіки та живопису;
 • розпізнає:
 • графічні та живописні твори;
 • має елементарне уявлення:
 • про спосіб передачі руху в пейзажі;
 • споріднені кольори, кольорові контрасти та нюанси;
 • про особливості роботи акварельними фарбами в техніці «по-мокрому»;
 • знає та називає:
 • головні виражальні засоби графіки та живопису;
 • основні матеріали та інструменти художника-графіка та живописця;
 • розуміє та використовує на практиці:
 • колір у графічних творах;
 • колірне вирішення у живописних творах;
 • графічні та живописні матеріали й інструменти для створення практичного завдання;
 • як передавати рух у природі (вітер, хвилі) графічними засобами;
 • як користуватися палітрою;
 • як утворювати відповідно до задуму відтінки кольорів шляхом змішування фарб;
 • як передавати глибину простору шляхом загороджування об’єктів другого плану об’єктами першого плану;
 • як раціонально організовувати робоче місце та прибирати його;
 • дотримується:
 • правил техніки безпеки при створенні творів графіки та живопису.