Державні вимоги до навчальних досягнень учнів

Учень/учениця милується та виражає емоційне ставлення (образотворчими та мовленнєвими засобами, мімікою) до:
 • краси творів скульптури та архітектури;
 • рукотворної краси предметів побуту;
 • розпізнає:
 • твори скульптури, архітектури та декоративно-прикладного мистецтва;
 • знає та називає:
 • види скульптури (кругла та рельєф), декоративно-прикладного мистецтва (художня кераміка, вишивка, ткацтво, художня обробка металу та дерева, художній розпис, писанкарство);
 • основні види гончарного посуду (глечик, куманець, горщик, миска);
 • розуміє та пояснює:
 • виражальні можливості об'ємної та рельєфної форми у скульптурі;
 • значення орнаментальних композицій у декоративно-прикладному мистецтві;
 • має елементарне уявлення про:
 • творчість скульптора, архітектора, народних майстрів;
 • уміє:
 • ліпити різними способами, досягаючи кінцевої мети;
 • передавати у практичній роботі основні форми будови тіла тварин, спостерігаючи за їх розміром;
 • узгоджувати декоративне оздоблення з формою предмета;
 • раціонально організовувати робоче місце та прибирати його;
 • дотримується:
 • правил техніки безпеки при створенні скульптурних, архітектурних та декоративно-прикладних творів.