Державні вимоги до навчальних досягнень учнів

Учень/учениця виражає емоційне ставлення (образотворчими та мовленнєвими засобами, мімікою):
 • до творів образотворчого мистецтва різних за жанрами, застосовуючи найпростіші поняття та терміни;
 • має уявлення про:
 • основні жанри образотворчого мистецтва: пейзаж (краєвид), портрет, натюрморт, анімалістичний;
 • особливості будови звірів, птахів, комах;
 • уміє (за допомогою вчителя/вчительки):
 • класифікувати твори мистецтва за жанрами;
 • раціонально заповнювати робочу поверхню аркуша (кольором тла, зображенням фігур та інших елементів композиції);
 • передавати об’єкти у просторі шляхом загороджування та глибину простору за допомогою насиченості кольору при створенні пейзажу та натюрморту;
 • відтворювати характерні особливості силуетів тварин у русі;
 • зображати фігуру людини в русі;
 • виділяти головне у композиції (розміром, розміщенням, кольоровим та тональним контрастом);
 • свідомо обирає:
 • матеріали та інструменти, відомі художні техніки для створення роботи відповідного жанру;
 • лінію горизонту відповідно до задуманої композиції при виконанні пейзажу;
 • володіє:
 • умінням раціонально організовувати робоче місце;
 • дотримується:
 • правил безпечного користування матеріалами та інструментами при виконанні практичних вправ та художньо-творчих завдань.