Державні вимоги до навчальних досягнень учнів

Учень/учениця аналізує й інтерпретує (на елементарному рівні та при підтримці вчителя/вчительки):
 • живописні та графічні твори на теми побуту;
 • висловлює елементарні судження:
 • про ілюстрацію як малюнок до літературного твору;
 • про значення терміну «композиція» та роль ескізу у створенні композиції;
 • має елементарне уявлення про:
 • професію художників у театрі (декоратор, костюмер, гример тощо);
 • оздоблення одягу (театрального, національного та ін.) декором (вишивкою, аплікацією тощо);
 • уміє (на елементарному рівні та за допомогою вчителя/вчительки):
 • створювати багатофігурну композицію;
 • виділяти головне в композиції (розміром, розміщенням, кольором, контрастом);
 • передавати образність, характер маски засобами паперопластики;
 • передавати індивідуальні характеристики героїв казок через особливості зовнішніх ознак та одягу;
 • створювати на основі елементарних прийомів трансформації паперу напівоб’ємні декоративні образи-маски (за умови поетапного керівництва вчителя/вчительки);
 • узгоджувати просту шрифтову композицію з малюнком;
 • передавати святковий настрій у тематичній композиції за допомогою кольору та декору;
 • дотримується:
 • правил безпечного користування художніми матеріалами та інструментами, ножицями, клеєм;
 • володіє:
 • навичками раціональної організації робочого місця;
 • елементарними навичками роботи в колективі.