Зміст навчального матеріалу:

  • “В гостях у художників”. Екскурсія або відео мандрівка до майстерні художника-графіка. Матеріали, інструменти та обладнання.
  • Вибір засобів виразності графіки для передавання форми та характеру поверхні зображуваних об’єктів та предметів.
  • Елементарне поняття про динамічну композицію. Передавання руху в природі графічними засобами. Значення кольору у графічних творах.
  • Мандрівка до майстерні художника-живописця. Матеріали, інструменти та обладнання. Актуалізація знань з основ кольорознавства (основні та похідні кольори, кольоровий спектр).
  • Поглиблення знань про колір як засіб вираження характеру й настрою. Кольорові контрасти.
  • Споріднені кольори, гармонія споріднених кольорів. Кольорові відтінки.
  • Свідомий вибір колірного вирішення. Технічні прийоми роботи гуашевими фарбами.
  • Технічні прийоми роботи акварельними фарбами. Акварель по-мокрому. Виконання швидких колірних замальовок асоціативного характеру.