Державні вимоги до навчальних досягнень учнів

Учень/учениця спостерігає, милується та виражає (мімікою, мовленнєвими та образотворчими засобами):
 • емоційне ставлення до краси навколишнього світу та відображеня його в художніх творах;
 • використовує у спілкуванні:
 • мистецтвознавчі терміни і поняття (колірна гама, колорит, плани (передній, дальній);
 • аналізує й інтерпретує (на елементарному рівні та при підтримці вчителя/вчительки):
 • пейзажі (стан і настрій природи, колорит, роль кольору у передачі настрою);
 • тематичний зміст пейзажів, портретів та анімалістичних картин;
 • має уявлення про:
 • передавання плановості відкритого простору за допомогою кольору, тону, деталізації;
 • ілюзорне зближення паралельних ліній, спрямованих у глибину відкритого простору (на елементарному рівні);
 • залежність колірної гами від освітлення;
 • особливості зображення голови (обличчя) людини і засоби створення виразного портретного образу;
 • знає:
 • основні складові фігури людини;
 • відмінності у технічних прийомах роботи гуашевими та акварельними фарбами;
 • уміє:
 • передавати стан природи за допомогою графічних і живописних засобів виразності;
 • відтворювати характерні особливості будови і пластичну виразність (витонченість або масивність тощо) фігури людини і тварин;
 • створювати зображення тварин та людей у русі;
 • використовувати прийоми трансформації паперу з метою створення виразного художнього образу;
 • раціонально, вправно і безпечно працювати з ножицями та іншим необхідним приладдям;
 • дотримується правил:
 • техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами.