Державні вимоги до навчальних досягнень учнів

Учень/учениця спостерігає, милується та виражає (мімікою, мовленнєвими та образотворчими засобами):
 • емойційне ставлення до краси рідного міста, села;
 • розуміє (за допомогою вчителя/вчительки):
 • значення образотворчого мистецтва у житті людей;
 • важливість збереження пам’яток архітектури, історії, культури;
 • характер художніх образів мистецьких творів; інтерпретує їх (мовленнєвими та образотворчими засобами);
 • значення колірної гами, композиційних засобів і прийомів у передачі задуму автора;
 • має уявлення про:
 • види і жанри образотворчого мистецтва, його взаємозв’язок з іншими мистецтвами;
 • основні виражальні засоби образотворчого мистецтва, інструменти, матеріали, художні техніки;
 • художні традиції рідного краю;
 • роботу художників-дизайнерів;
 • уміє:
 • пояснити зміст творів образотворчого мистецтва, висловлювати естетичне ставлення до них;
 • застосовувати найпростіші поняття і терміни у процесі опису та оцінювання художніх творів;
 • втілювати особисті почуття та думки у власній практичні художній діяльності;
 • побачити (при спрямуванні вчителя/вчительки) недоліки у своїй роботі; виправити зауваження за допомогою вчителя/вчительки;
 • дотримується:
 • правил культури роботи, гігієни та техніки безпеки під час виконання завдань на уроці та у самостійній художньо-творчій роботі;
 • володіє:
 • навичками раціональної організації робочого місця;
 • елементарними навичками роботи в колективі.