Зміст навчального матеріалу:

  • Поняття про художній образ в мистецтві. Способи створення художнього образу в різних видах образотворчого мистецтва.
  • Створення художнього образу за допомогою графічних засобів виразності: ліній, штрихів, крапок, плям.
  • Значення вибору графічної техніки для створення виразного художнього образу.
  • Поглиблення знань про колір як засіб виразності живопису. Створення засобами кольору певного за характером образу.
  • Значення вибору живописної техніки для створення виразного художнього образу.
  • Поглиблення знань про скульптуру, її види. Особливості створення художнього образу в об’ємі.
  • Незвичайні матеріали художника-скульптора. Створення казкового образу з природних матеріалів (або інших за вибором).